بررسی رابطه تعهد سازمانی با گرایش کارآفرینانه در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای استان گلستان

دوره 0، پیش شماره، اسفند 1396، صفحه 1-16

بهمن خسروی پور؛ نصیبه پورفاتح؛ زهرا تیموری کوهسار


شناسایی وضعیت روحیه کار آفرینی روستائیان بخش مرکزی شهرستان باوی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-14

بهمن خسروی پور؛ بهنام همتی؛ سمیرا جابری؛ امید محراب قوچانی


کاربرد نقشه مفهومی در بررسی عوامل مهم در مدیریت دانش: مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-16

سید احمد محمدی‌نیا؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمدزاده؛ مسعود برادران


ارزیابی اقتصادی طرح کارآفرینانه بافت محصولات جاجیمی در شهرستان مشهد

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 13-32

مصطفی مردانی نجف آبادی؛ نسرین اوحدی؛ حسن سخدری؛ الهام کریمی


بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر میزان کاربردی بودن دروس پایه در دانشگاه کارآفرین در بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 15-30

حامد صفاری؛ همایون فرهادیان؛ حسن صدیقی؛ حسنعلی کوره پز


تأثیر ابعاد دانش بازار بر خلق فرصت‌های کارآفرینانه (مطالعه موردی شرکت‌های کارآفرینی شهر تهران)

دوره 0، پیش شماره، اسفند 1396، صفحه 17-30

سارا حسینی؛ محمد باشکوه اجیرلو؛ حسین رحیمی کلور؛ حبیب ابراهیم پور


تعیین عوامل موثر بر عدم تمایل به کاربرد سموم شیمیایی در گلخانه‌های صیفی شهرستان بندرعباس

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 29-40

مسعود یزدان پناه؛ خدیجه عباس زاده؛ فاطمه رحیمی فیض آباد


بررسی آمادگی کارآفرینی در افراد دارای انگیزه کارآفرینی

دوره 0، پیش شماره، اسفند 1396، صفحه 31-40

حسن مهرمنش؛ ابوالفضل ولی پور


بررسی وضعیت، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای توسعه صنعت بسته بندی خرما (مطالعه موردی: استان بوشهر)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 41-50

نوذر منفرد؛ پرویز بیات؛ حسن علیپور؛ مهناز امیرامینی خلف لو