ارزیابی اقتصادی طرح کارآفرینانه بافت محصولات جاجیمی در شهرستان مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، ملاثانی، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

3 پژوهشگر گروه اقتصاد گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

4 دانشجوی کارشناسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

شهر مشهد با داشتن جاذبه‌های توریستی بسیار یکی از زمینه‌های ایجاد کسب و کار بر پایه‌ی صنایع دستی را داراست. هدف از این مطالعه بررسی طرح شبکه تولید و فروش کیف‌های دستی جاجیمی در شهر مشهد در سال 1395 می‌باشد. اطلاعات به­دست آمده از این شبکه کسب و کار تحت نام مهربانو که کسب و کار آن به­صورت خصوصی و تعاونی اداره می‌شود و ارائه کننده برترین خدمات توانمندسازی زنان در زمینه تولید سوغات در شهر مقدس مشهد می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. عملیات کسب و کار به­صورت گروهی و شبکه‌ای شامل گروه تحقیق و توسعه و گروه تولید و فروش می‌باشد. هدف اولیه در این کسب و کار تولید کیف با میانگین تولید 9000 عدد در ماه می‌باشد. هزینه و درآمدهای حاصله از این شبکه کسب و کار با استفاده از افزونه مالی (Finance Add-in) در نرم‌افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ بازده داخلی 3/40 درصد است که درصد قابل توجهی برای توجیه­پذیری اقتصادی این طرح می‌باشد. لذا پیشنهاد می­شود که با کمک به گسترش چنین طرح‌هایی از طریق ایجاد تسهیلات مناسب، زمینه توسعه اقتصادی و بهره‌وری حداکثری از نیروی موجود در جامعه فراهم شده و میزان تولید و توسعه اقتصادی به میزان چشمگیری در بلند مدت افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها