بررسی وضعیت، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای توسعه صنعت بسته بندی خرما (مطالعه موردی: استان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

2 استادیارمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

3 دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

خرما یکی از محصولات اساسی و استراتژیک است که در مناطق گرمسیری ایران نظیر استان­های خوزستان و بوشهر تولید می‏شود. بسته بندی یکی از مهمترین خدمات بازار یابی به شمار می آید که نقش به سزایی در ایجاد ارزش افزوده محصول دارد. به­طور­کلی، بسته بندی عبارت است از ارائه محصول در ظروف و پوشش های مناسب که محصول را برای فروش به بازار آماده می­کند یا به­وسیله آن اطلاعات لازم در مورد محصول به مصرف­کنندگان منتقل می­گردد. کشور ایران در حال حاضر از نظر تولید خرما جزو چهار کشور اول جهان است این در حالی است که از نظر ارزش صادراتی در رتبه پایینی در مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده قرار دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی مشکلات و محدودیت های صنعت بسته بندی و فرآوری خرما و نقش این صنعت در توسعه صادرات خرمای استان بوشهر می­باشد. این پژوهش به کمک روش کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کمی از روش پیمایش و در بخش کیفی از روش مشاهده و مصاحبه­های نیمه ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری شامل مدیران واحدهای بسته­بندی، دست اندرکاران و کارشناسان دولتی و صادرکنندگان بود. نتایج پژوهشی نشان داد مسائل عمده صنایع بسته بندی خرمای استان عبارتند از کمبود نقدینگی، عدم ثبات قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه های تولید از جمله حامل های انرژی، بالا بودن سود تسهیلات بانکی، عدم نظارت دقیق و بهداشتی بر کیفیت خرماهای بسته بندی شده، و .... با توجه به یافته های پژوهش و جمع بندی آن­ها پیشنهادات و راهکارهایی برای بهبود صنایع بسته بندی خرما ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها