ارزیابی مناسبت کیفی آب رودخانه کشکان جهت مصارف کشاورزی و اجراسازی سامانه‌های قطره‌ای (مطالعه موردی: ایستگاه پلدختر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

چکیده

رودخانه­ها مهم­ترین منابع تأمین آب جهت مصارف مختلف می­باشند که افزایش بهره­برداری از آن­ها به مرور زمان سبب بروز مشکلات کیفی در کنار مشکلات کمی در این منابع شده است. حوضه آبریز کشکان مهم­ترین سرشاخه‌ پرآب رودخانه کرخه  می­باشد. در این مقاله به ارزیابی کیفی آب این رودخانه برای اجراسازی سامانه­های قطره­ای با استفاده از شاخص لانژیر و کلاس­ بندی کیفی آب با استفاده از نمودار ویلکوکس جهت مصارف کشاورزی پرداخته شده است. برای این منظور از اطلاعات ایستگاه هیدرومتری پلدختر طی دوره آماری 21 ساله از (1395-1375) استفاده شده که شامل EC، SAR، Ca، Mg، Co3، HCo3، Na و K می­باشند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که با گذشت زمان در دوره زمانی 21 ساله بر شوری آب رودخانه کشکان افزوده شده و همچنین با گذشت زمان شاخص LSI کاهش پیدا کرده و اثر­ رسوب­گذاری آب بیش­تر شده است. لذا آب این منبع مهم با اعمال تمهیدات بیش­تر، قابل استفاده می­باشد همچنین توصیه می­شود که از قطره­چکان­هایی که حساسیت کم­تری به گرفتگی دارند استفاده شود.