کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
بررسی آمادگی کارآفرینی در افراد دارای انگیزه کارآفرینی

دوره 0، پیش شماره، اسفند 1396، صفحه 31-40

حسن مهرمنش؛ ابوالفضل ولی پور