تعداد مقالات: 44

1. بررسی رابطه تعهد سازمانی با گرایش کارآفرینانه در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای استان گلستان

دوره 0، پیش شماره، زمستان 1396، صفحه 1-16

بهمن خسروی پور؛ نصیبه پورفاتح؛ زهرا تیموری کوهسار


3. شناسایی وضعیت روحیه کار آفرینی روستائیان بخش مرکزی شهرستان باوی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-14

بهمن خسروی پور؛ بهنام همتی؛ سمیرا جابری؛ امید محراب قوچانی


6. کاربرد نقشه مفهومی در بررسی عوامل مهم در مدیریت دانش: مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-16

سید احمد محمدی‌نیا؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمدزاده؛ مسعود برادران


7. مؤلفه‌های برنامه درسی و روحیه کارآفرینی دانشجویان: مطالعه‌ی مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی البرز

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-14

فیض الله منوری فرد؛ سید حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر


8. ارزیابی اقتصادی طرح کارآفرینانه بافت محصولات جاجیمی در شهرستان مشهد

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-32

مصطفی مردانی نجف آبادی؛ نسرین اوحدی؛ حسن سخدری؛ الهام کریمی


10. بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر میزان کاربردی بودن دروس پایه در دانشگاه کارآفرین در بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 15-30

حامد صفاری؛ همایون فرهادیان؛ حسن صدیقی؛ حسنعلی کوره پز


12. تأثیر ابعاد دانش بازار بر خلق فرصت‌های کارآفرینانه (مطالعه موردی شرکت‌های کارآفرینی شهر تهران)

دوره 0، پیش شماره، زمستان 1396، صفحه 17-30

سارا حسینی؛ محمد باشکوه اجیرلو؛ حسین رحیمی کلور؛ حبیب ابراهیم پور


16. تعیین عوامل موثر بر عدم تمایل به کاربرد سموم شیمیایی در گلخانه‌های صیفی شهرستان بندرعباس

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-40

مسعود یزدان پناه؛ خدیجه عباس زاده؛ فاطمه رحیمی فیض آباد


17. بررسی آمادگی کارآفرینی در افراد دارای انگیزه کارآفرینی

دوره 0، پیش شماره، زمستان 1396، صفحه 31-40

حسن مهرمنش؛ ابوالفضل ولی پور


19. فراتحلیل عوامل موثر بر تمایل جوانان روستایی به مهاجرت به شهر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-40

جعفر یعقوبی؛ اصغر احمدی


21. مهم‌ترین موانع کاربرد اصول مدیریت راهبردی در ترویج و آموزش کشاورزی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-50

لطیف محمدزاده؛ سعید محمدزاده


24. بررسی وضعیت، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای توسعه صنعت بسته بندی خرما (مطالعه موردی: استان بوشهر)

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-50

نوذر منفرد؛ پرویز بیات؛ حسن علیپور؛ مهناز امیرامینی خلف لو