کلیدواژه‌ها = تمایل
بررسی سازه‌های مؤثر بر تمایل دانشجویان به خوداشتغالی: کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده

دوره 0، پیش شماره، اسفند 1396، صفحه 57-72

مسعود یزدانپناه؛ بهمن خسروی پور؛ یوسف آزادی