نویسنده = پاک، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عملکرد مدیریت نوین روستایی با رویکرد حکمرانی خوب (مورد مطالعه: دهیاری‎های بخش مرکزی، شهرستان ایوان)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 49-70

مرضیه موسوی؛ سعید محمدزاده؛ پریسا پاک؛ محمدجواد فتاحی