نویسنده = رضوانفر، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های برنامه درسی و روحیه کارآفرینی دانشجویان: مطالعه‌ی مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی البرز

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-14

فیض الله منوری فرد؛ سید حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر