نویسنده = نوذر منفرد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای توسعه صنعت بسته بندی خرما (مطالعه موردی: استان بوشهر)

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-50

نوذر منفرد؛ پرویز بیات؛ حسن علیپور؛ مهناز امیرامینی خلف لو