نویسنده = رحیمی فیض آباد، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین عوامل موثر بر عدم تمایل به کاربرد سموم شیمیایی در گلخانه‌های صیفی شهرستان بندرعباس

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-40

مسعود یزدان پناه؛ خدیجه عباس زاده؛ فاطمه رحیمی فیض آباد