نویسنده = همتیان لرکی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی دانش بومی زنان روستایی شهرستان هفتکل در زمینه قالی بافی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 77-90

مسلم سواری؛ زینب همتیان لرکی