نویسنده = محمدزاده، سعید
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد نقشه مفهومی در بررسی عوامل مهم در مدیریت دانش: مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-16

سید احمد محمدی‌نیا؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمدزاده؛ مسعود برادران


2. مهم‌ترین موانع کاربرد اصول مدیریت راهبردی در ترویج و آموزش کشاورزی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-50

لطیف محمدزاده؛ سعید محمدزاده