نویسنده = منوری فرد، فیض اله
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ابعاد و ارزیابی پایداری در دانشگاه‌های کشاورزی و منابع طبیعی ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 44-61

فیض اله منوری فرد؛ مسعود برادران