نویسنده = خواجوی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه متولیان اقتصادی با تاکید بر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان ایذه)

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-91

احسان خواجوی؛ فرناز امین صالحی؛ تقی عبادی؛ ناصر جمشیدی