نویسنده = مهرمنش، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آمادگی کارآفرینی در افراد دارای انگیزه کارآفرینی

دوره 0، پیش شماره، زمستان 1396، صفحه 31-40

حسن مهرمنش؛ ابوالفضل ولی پور